Retail Property Management

Estructurem operacions d’inversió a mida de la demanda dels nostres clients. Import, rendibilitat i seguretat de la inversió, vertebren l’eix de la nostra selecció.

La nostra gestió es basa en el nostre coneixement comercial, financer, legal i tècnic del sector.

L’Agència aporta l’arrendatari, inversió s’estructura l’operació economicofinancera

Gestió de patrimoni garanteix el seu recorregut de valor.