NOTA LEGAL


IDENTIFICACIÓ

RETAIL PROPERTY MANAGEMENT, S.L. 
Domicili social a C/ Les Corts, 10, Local. 08028-Barcelona. 
NIF B-65389090
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. 
Tom 42.079, Foli 95, Full 400.436, Inscripció 1. 

PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Queda prohibida la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació
pública i transformació sense l’autorització prèvia i expressa de l’empresa.
Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució,
reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà,
dels continguts d’aquesta, sense el previ i exprés consentiment de RETAIL
PROPERTY MANAGEMENT, S.L. llevat que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui
a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a l’empresa per la
legislació vigent. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir
infracció sancionable per la legislació vigent.