POLÍTICA DE PRIVACITAT


Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, deProtecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), RETAIL PROPERTY MANAGEMENT,S.L. informa a l’Usuari, que les dades personals que faciliti a la nostraempresa, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter
personal creat i mantingut sota responsabilitat de RETAIL PROPERTY
MANAGEMENT, S.L. Aquestes dades seran tractades amb l’exclusiva finalitat de
gestionar la relació comercial amb l’Usuari. L’usuari, en qualsevol moment,
podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició
tal com estipula la LOPD, escrivint a la direcció de correu postal de la
nostra seu social: RETAIL PROPERTY MANAGEMENT, SL, C/ Les Corts, 10, Local. 08028-Barcelona, o bé a la nostra adreça de correu electrònic:
info@retailpm.es