La nostra funció és la d’encarregar-nos de totes les tasques relacionades amb la gestió de  locals comercials. Aportem valor al client mitjançant l’optimització i el seguiment exhaustiu de la seva cartera. La nostra actitud d’actualització continuada ens permet mantenir al dia el nostre coneixement del sector, oferint un servei transversal d’assessorament immobiliari, financer i legal. Els nostres serveis d’assessorament persegueixen incrementar els ingressos i valor del patrimoni dels nostres clients.

 

 

 • Gestió de contractes d’arrendament 
 • Elaboració del pressupost anual d’ingressos i despeses 
 • Facturació de la renda i de les despeses 
 • Seguiment del compliment de totes les condicions contractuals 
 • Liquidacions mensuals 
 • Control, seguiment i solució d’incidències 
 • Seguiment i comercialització d’immobles 
 • Seguiment i cobrament d’impagaments 
 • Recull d’informes específics de l’arrendatària 
 • Assessorament comercial, financer i legal 
 • Gestió fiscal 
 • Gestió d’obres i reformes 
 • Accés en línia (contractes, rebuts, liquidacions, assegurances, etc.) 
 • Redacció de contractes 
 • Informes trimestrals personalitzats 
 • Seguiment de la normativa legal 
 • Seguiment de les modificacions urbanístiques 
 • Obtenir finançament amb càrrec a immobles arrendats